ORGANI UDRUŽENJA BiH

1. UPRAVNI ODBOR

2. NADZORNI ODBOR

3. KANDIDACIONO-IZBORNA KOMISIJA

4. REVIZIONA KOMISIJA

5. VERIFIKACIONA KOMISIJA

 

 

1. UPRAVNI ODBOR

1. Mensur Halimanović, predsjednik

2. Omer Gafurović, zamjenik predsjednika

3. Suada Zemanić, ref. za kulturu

4. Edita Suta, sekretar/blagajnik

5. Sefika Makaš , AZ Safir

6. Zenahid Tenić , NIF Bosna

7. Irnes Feratović, omladinska sekcija

8. Sanela Horić, član

9. Samir Alilović, član

10. Mujo Gurdić, član

 

2. NADZORNI ODBOR

1. Branko Tomić

2. Baisa Mujakić

3. Refik Maslesa

KANDIDACIONO-VERIFIKACIONA I IZBORNA KOMISIJA

1. Arif Dizdarević

2. Amer Manov

REVIZIONA KOMISIJA

1. Elvedin Čavčić

2. Emir Draganović