SEKCIJE UDRUŽENJA BOSNA I HERCEGOVINA

1. AKTIV ŽENA "SAFIR"

Predstavnik i predsjednik sekcije je ŠEFIKA MAKAŠ
Kontak telefon: 0703 60 69 57
Email: safir@bhudruzenje.se

2. FOLKLORNA SEKCIJA

Predstavnik i predsjednik sekcije je FARUK SARAJLIĆ
Kontak telefon: 0762 37 31 74
Email: folklor@bhudruzenje.se

3. OMLADINSKA SEKCIJA

Predstavnik i predsjednik sekcije je AMIR BEGIĆ
Kontak telefon: 0704 28 54 14
Email: bhomladina@bhudruzenje.se

4.NIF BOSNA - Futbalaka sekcija

Predsjednik sekcije je ASIM TANKOVIC
Kontak osoba ADIS PURIC telefon: 0708 72 84 81
Email: nifbosna@bhudruzenje.se

5. MJEŠOVITI HOR

Predstavnik i predsjednik sekcije je NIHAD MUJAKIĆ
Kontak telefon: 0703 15 19 29
Email: m_nihad@tele2.se

6. BANJALUČKA SEKCIJA

Predstavnik i predsjednik sekcije je MAIDA SARAJLIĆ
Kontak telefon: 0738 97 20 43
Email: banjalucka@bhudruzenje.se

7. RITMICKA SEKCIJA

Predstavnik i predsjednik sekcije je FUAD MLIVIC
Kontak telefon: 0737 08 78 99
Email: ritmicka@bhudruzenje.se

8. ŠAHOVSKA SEKCIJA

Predstavnik i predsjednik sekcije je MIRSAD BAJRIC
Kontak telefon: 0704 78 36 05
Email: sah@bhudruzenje.se

9. RADIO "MODRA RIJEKA"

Predstavnik i predsjednik sekcije je NEDŽAD MULAZIMOVIC
Kontak telefon: 0708 78 17 06
Email: radio@bhudruzenje.se

10. BOSANSKA DOPUNSKA ŠKOLA" MAK DIZDAR"

Predstavnik sekcije je ALMA MLIVIC
Kontak telefon: 0739 67 80 32
Email: skola@bhudruzenje.se