SEKCIJE UDRUŽENJA BOSNA I HERCEGOVINA

1. AKTIV ŽENA "SAFIR"

Predstavnik i predsjednik sekcije je ŠEFIKA MAKAŠ
Kontak telefon: 0762 37 31 74
Email: safir@bhudruzenje.se

2. FOLKLORNA SEKCIJA

Predstavnik za juniore
BENJAMIN MUSIĆ
Kontak telefon: 0707 13 06 93

Predstavnica za mlađe juniore
SANELA HORIĆ
Kontak telefon: 0704 57 86 86
Email: folklor@bhudruzenje.se

3. OMLADINSKA SEKCIJA

Predstavnik i predsjednik sekcije je Irnes Feratovic
Kontak telefon: 0728 58 75 62
Email: bhomladina@bhudruzenje.se

4.NIF BOSNA - Futbalaka sekcija

Predsjednik sekcije je VAHIDIN OSMIĆ
Kontak telefon: 0707 61 91 47
Web: www.nifbosna.com
Email: info@nifbosna.com

5. MJEŠOVITI HOR

Predstavnik i predsjednik sekcije je NIHAD MUJAKIĆ
Kontak telefon: 0703 15 19 29
Email: m_nihad@tele2.se

6. RITMICKA SEKCIJA

Predstavnik i predsjednik sekcije je EMMA MLIVĆ
Kontak telefon: 0709 60 27 31
Email: ritmicka@bhudruzenje.se

7. RADIO "MODRA RIJEKA"

Predstavnik je NEDŽAD MULAZIMOVIC
Kontak telefon: 0708 78 17 06
Email: radio@bhudruzenje.se